WIKT 2007 - 2nd Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies 2007

Hlavná stránka | Výbory | Registrácia | Program | Dôležité dátumy | Zasielanie príspevkov | Miesto konania |

2. ročník Workshopu o inteligentných a znalostne orientovaných technológiách (WIKT 2007)
sa konal v dňoch 15. - 16. novembra 2007 na pôde FEI, Technickej univerzity v Košiciach

1. ročník Workshopu WIKT 2006 sa konal na pôde Ústavu informatiky SAV v Bratislave, 28. - 29. novembra 2006

2. ročník Workshopu WIKT 2007 sa konal na pôde FEI, Technickej univerzity v Košiciach, 15. - 16. novembra 2007

Dôležitým faktorom v budovaní znalostnej ekonomiky je schopnosť organizácií zhodnotiť svoj znalostný kapitál. Informačné technológie a znalosti sa stávajú kľúčovým faktorom zvyšovania produktivity práce. Slovenské firmy a slovenská ekonomika nemôže obstáť v týchto zmenách bez výskumu a vývoja v tejto oblasti. Tento workshop sa snaží podporiť posun organizácií k znalostnej ekonomike na základe výskumu a vývoja v oblasti inteligentných a znalostne orientovaných technológií.

Cieľom workshopu je výmena informácií o bežiacom výskume, diskusia o aktuálnych problémoch v predmetnej oblati a možných spôsoboch ich riešenia, ale aj skúsenosti s použitím relevantných pokročilých technológií a softvérových nástrojov a spôsobov ich využitia a nasadenia pre riešenie úloh praxe.

Príspevky by sa mali týkať najmä týchto oblastí:

Účasť študentov vysokých škôl, ktorí riešia diplomové práce a ročníkové projekty v predmetnej oblasti je vítaná.