WIKT 2009 - 4th Workshop on Intelligent and Knowledge oriented Technologies 2009

Hlavná stránka | Výbory | Registrácia | Program | Dôležité dátumy | Zasielanie príspevkov | Miesto konania |

4. ročník Workshopu o inteligentných a znalostne orientovaných technológiách (WIKT 2009)
sa konal v dňoch 12.- 13. novembra 2009 v Herľanoch, pod záštitou FEI TU v Košiciach.

1. ročník Workshopu WIKT 2006 sa konal na pôde Ústavu informatiky SAV v Bratislave, 28. - 29. novembra 2006

2. ročník Workshopu WIKT 2007 sa konal na pôde FEI, Technickej univerzity v Košiciach, 15. - 16. novembra 2007

3. ročník Workshopu WIKT 2008 sa konal v Smoleniciach pod záštitou FIIT STU Bratislava, 06. - 07. novembra 2008

5. ročník Workshopu WIKT 2010 sa bude konať v Bratislave pod záštitou Ústavu informatiky SAV, 11.-12. novembera 2010

Gejzír v Herľanoch

Dôležitým faktorom v budovaní znalostnej ekonomiky je schopnosť organizácií zhodnotiť svoj znalostný kapitál. Informačné technológie a znalosti sa stávajú kľúčovým faktorom zvyšovania produktivity práce. Slovenské firmy a slovenská ekonomika nemôže obstáť v týchto zmenách bez výskumu a vývoja v tejto oblasti. Tento workshop sa snaží podporiť posun organizácií k znalostnej ekonomike na základe výskumu a vývoja v oblasti inteligentných a znalostne orientovaných technológií.

Cieľom workshopu je výmena informácií o bežiacom výskume, diskusia o aktuálnych problémoch v predmetnej oblati a možných spôsoboch ich riešenia, ale aj skúsenosti s použitím relevantných pokročilých technológií a softvérových nástrojov a spôsobov ich využitia a nasadenia pre riešenie úloh praxe.

Príspevky by sa mali týkať najmä týchto oblastí:

Účasť študentov vysokých škôl, ktorí riešia diplomové práce a ročníkové projekty v predmetnej oblasti je vítaná.